Home

130 km

Een zakenkabinet zou goed zijn voor de verkeersveiligheid

De laatste jaren heb ik in mijn functie als landelijk verkeersofficier herhaaldelijk het gevoel gehad dat goede voorstellen om de verkeersveiligheid te verbeteren sneuvelde vanwege politieke onwil. Aanvankelijk tonen politici zich best wel bereidwillig als er een goed voorstel op tafel ligt. Maar die zelfde politici kiezen te vaak niet voor de optimale oplossing om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ze zijn meer bezig met de vraag wat haalbaar is in de coalitie en wegen daarbij vooral af, hoe voorkomen kan worden dat kiezers weglopen of sterker nog: hoe kunnen we er kiezers bij krijgen?
Voorbeelden genoeg. Er is nog steeds geen rijbewijsplicht voor bestuurders van tractoren en deze levensgrote machines mogen ook nog steeds op de weg rijden zonder kentekenplaat en kentekenbewijs. Deze verplichtingen zijn tegengehouden door de politiek omdat bepaalde partijen veel boeren onder hun kiezers hebben. Het éénmaal in de vijf jaar verplicht stellen van een paar theorielessen en een praktijkles voor bestuurders van motorvoertuigen komt er niet door. En toch wordt dit door instellingen die zich dagelijks bezig houden met de verkeersveiligheid gezien als een mogelijkheid om het aantal verkeersslachtoffers te reduceren. Maar welke politieke partij wil aan de kiezers uitleggen dat zij er voorstander van zijn om de mensen één keer in de vijf jaar misschien wel 100 euro uit de zak te kloppen voor een paar herhalingslessen?
Het terugbrengen van het alcoholpromillage in het verkeer voor de ervaren bestuurder van 0,5 naar 0,2 promille stuit op bezwaren omdat sommige partijen vinden dat er bij het vorkje prikken buiten de deur toch wel een wijntje gedronken moet kunnen worden.
Invoering van de helm op de snorfiets kan veel slachtoffers besparen, maar er zijn politieke partijen die beweren dat heel veel oude mensen op een snorfiets rijden, die oude mensen willen geen helm en dat zijn wel hun kiezers. En zo kan ik nog wel even door gaan.
Daarentegen wordt de maatregel om de snelheidsnorm op het hoofdwegennet te stellen op 130km/uur er snel doorheen gejast. En dit is nota bene een maatregel die de verkeersveiligheid echt negatief beïnvloedt. Waarom deze maatregel dan wel. Volgens de VVD wil het volk dat. Volgens mij wil het volk ook belastingverlaging, in ieder geval het accijnzen-kwartje van Kok er weer af, maar dat gebeurt dan weer niet.
De beslissing om op grote schaal de 130 km/uur op de autosnelwegen in te voeren vindt plaats na een proef van slechts een half jaar. Want, zo zegt de politiek, we zien nu al dat het een succes is. Er zijn tijdens die proef nog niet eens vier seizoenen voorbij en iedereen die een beetje verstand heeft van onderzoek op het gebied van de verkeersveiligheid, met name van slachtofferreductie of in dit geval toename, weet dat een periode van een half jaar veel te kort is om daar conclusies aan te verbinden.
Niet alleen de VVD wil het, ook de PVV wil het en het CDA hobbelt wel mee. Wellicht omdat ze weer andere wetsontwerpen hebben waar ze straks de steun van de VVD en de PVV nodig hebben. En zo bepaalt de helft + 1 (dat is democratie) dat we straks 130 km mogen rijden en er meer slachtoffers op het zo veilige hoofdwegennet vallen. 
Want onveiliger wordt het. Wie op 120-wegen tegen de bekeuringgrens (128) aan rijdt heeft inclusief de reactieseconde een remweg van ongeveer 113 meter, en bij 130 km/uur (boetegrens 136) ongeveer 126 meter. Dat scheelt 13 meter, dus drie auto's als je een stilstaande file (die in 99% van de gevallen op natuurlijke wijze ontstaat) te laat in de gaten hebt. De eindsnelheid of botssnelheid als je op die file klapt is dus veel hoger en bij hogere botssnelheden neemt de kans op ernstig letsel behoorlijk toe.    
De minister zegt dat met de invoering van 130 km/uur als norm er op de autosnelwegen vermoedelijk 3 tot 7 doden meer vallen. Ik denk dat dit behoorlijk laag is ingeschat. Maar zelfs al gaan we hier van uit, dan is dat een toename van tussen de 10 en 20 procent, want in 2010 vielen er gezien het totale aantal verkeersdoden "maar" 33 doden op 120 km wegen.  
Klopt zei de VVD-er Aptroot in het programma Pauw&Witteman. De autosnelwegen zijn de meest veilige wegen in Nederland, de ongelukken gebeuren op het onderliggend Wegennet, op de 80 en 50 km-wegen. Maar als Aptroot het goede voor heeft met de verkeersveiligheid (en dat beweert hij vaak, zie ook zijn uitspraken over het inhaalverbod van vrachtwagens) dan moet je de snelweg vooral veilig laten en niet 138 miljoen er in pompen om de extra verkeersdoden en de toename van lawaai en uitstoot te bestrijden, maar dat geld besteden aan een verbetering van de verkeersveiligheid op de 50 en 80 km-wegen.
Als we in Nederland echt het aantal verkeersdoden en vooral ook het grote aantal verkeersgewonden willen terug brengen zou een zakenkabinet dat bestaat uit gespecialiseerde ministers die helemaal geen binding hebben met politieke partijen de oplossing zijn. En wie weet voor meer problemen. ( €€€......)

 

 

 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren