Home

A2

Tweede Kamer wil van controles op de A2 af. Gaat minister Opstelten verhinderen dat de reeds aanbestede trajectcontrole daar geplaatst wordt ?

 

Het is maar weer duidelijk dat de kritiek op de handhaving van de snelheid van alle tijden is en niet aan plaatsen en personen gebonden. Het is niet (meer) aan mij om het beleid toe te lichten of te verdedigen. Toch kan ik niet nalaten om commentaar te geven op de krantenkop: "Tweede Kamer boos, Flitsteams A2 moeten weg". Ik begrijp best dat het vervelend is om op een autosnelweg met 5 rijstroken niet harder te mogen rijden dan 100 km. Dat gaat voor je gevoel niet snel genoeg. Maar nog niet zo heel lang geleden (toen er nog maar 3 rijstroken waren) stond het verkeer daar in de spits en ook vaak overdag muurvast. Het plan om meer rijstroken aan te leggen stuitte op bezwaar van de omwonenden omdat meer rijstroken meer verkeer aantrekt en meer verkeer meer herrie maakt. De deal werd uiteindelijk 2 x 5 rijstroken, maar dan de snelheid beperken tot 100 km/h. Ja en als je zo'n beslissing neemt moet je ook handhaven. Doe je dat niet dan rijdt iedereen daar binnen de kortste keren 120 of 130 km/h. De handhaving die volgde vond en vindt dus plaats om het naleven van de regel te bevorderen en dus de afspraken over de geluidsoverlast na te komen. En dat heeft inderdaad niet direct met de verkeersveiligheid te maken. Maar als 2e Kamerleden dan gaan roepen dat de politie wel wat anders te doen heeft dan te controleren op de A2, dan lijkt het er op dat zij kennelijk elementaire informatie missen of die verdrongen hebben. Sinds 2000 zit er in het overheidsbudget voor de verkeershandhaving een bijdrage van 11,5 miljoen om te handhaven op die plaatsen waar te hard wordt gereden en het milieu in het geding is.  De hiervoor aangestelde dienders kunnen niet elders worden ingezet. Dit zijn geoormerkte gelden en hiervoor geldt dus hetzelfde als de strakke lijn die de 2e Kamer volgt als het om animal cops gaat. Opvallend is overigens dat de Kamer niet alleen de spelregels wil aanpassen en de 'deal' wil negeren maar nu ook wil bepalen dat bestaande regels op bepaalde plaatsen niet gecontroleerd mogen worden. Minister Opstelten wordt voor deze kwestie door de Kamer ter verantwoording geroepen. Zou hij het trajectcontrolesysteem afbestellen en de bonnenquota voor de A2 op nul stellen? Of zegt hij: "Afspraak is afspraak en wees blij  dat we nu op de meeste uren van de dag door kunnen rijden op de A2, ook al gaat het niet zo hard".

 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren