Home

Best wel positief!

Nadruk op goed gedrag

Een aantal jaren geleden las ik in één van de dagbladen een opvallend artikel over wat stellingen van Marijke Kuiper verbonden aan de universiteit van Wageningen. Kuiper beweerde dat campagnes tegen dronken rijden en zinloos geweld een averechts effect hebben.
Het breed uitmeten in de pers van fout gedrag geeft volgens haar de indruk dat dit optreden stoer is en mensen zijn dan geneigd het slechte voorbeeld te volgen. In Amerika liet men toen tijdens een campagne om het alcoholgebruik onder studenten terug te dringen niet zien dat sommige studenten te veel drinken. Maar er verschenen advertenties met lachende studenten voorzien van het onderschrift dat driekwart van de studenten minder dan vier glazen drank drinkt tijdens een feest. Dus de nadruk op goed gedrag.
In deze tijd betekent dit dat we, met betrekking tot de naleving van de Corona-maatregelen, vooral zouden moeten benadrukken dat 80-90% van de mensen zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt. Dat zou een stimulans moeten zijn om je wel aan de anderhalve meter te houden en te hoesten en te niezen en in je ellenboog. Als dat werkt en het blijkt dat we met het leggen van de nadruk op goed gedrag succes hebben dan moeten we het ook maar eens op andere terreinen uitproberen, bv in het kader van de verkeersveiligheid. 
Ik ben er namelijk van overtuigd dat het klooien met je telefoon tijdens het rijden, het met alcohol op achter het stuur zitten, het te hard rijden en het niet gebruiken van de gordel leidt tot een toename van het aantal verkeersslachtoffers. Dan zou het dus doeltreffend kunnen zijn om  te communiceren dat steeds minder mensen de telefoon in de hand houdt tijdens het rijden; dat 97 % van de automobilisten zonder drank op achter het stuur zit; dat ruim 90 % van de inzittenden van personenauto’s de gordel draagt; dat 70 - 80 %–van de automobilisten  het hartgrondig eens is met de snelheidscontroles en dat het helemaal niet zo vaak voorkomt dat mensen te hard rijden en een bekeuring krijgen. Leaserijders krijgen zo blijkt uit de statistieken zelfs minder vaak een bekeuring voor te hard rijden dan andere bestuurders, namelijk één keer per 25000 km en dat is dus hooguit een paar keer per jaar. Dus leaserijders rijden helemaal niet zo vaak te hard en dat doen ze zeker niet als het dadelijk herfst en winter wordt want die leaserijders weten ook heus wel dat je remweg dan langer wordt. Ja toch! Eigenlijk best wel positief.

Lees alle recente blogs
KooSpee

Het Nederlands elftal had van mij best iets meer mogen schitteren op het WK, maar ik heb er meer van genoten dan die Valentijn Driesen vd Telegraaf. Wat een azijnpisser.

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren