Home

Bestwelsnel.nl

Valt gelukkig best mee met die hoge snelheden!

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de site Bestwelsnel.nl.

De bedenker van deze site heeft data online gezet waaruit het vermoeden ontstaat dat er in Nederland massaal boven de 180 km/h kan worden gereden zonder dat dit tot extra noemenswaardige ongevallen leidt.  Dat is kwalijk, want zo langzamerhand mag toch bekend worden veronderstelt dat de overschrijding van de maximum snelheid jaarlijks tot vele doden en gewonden leidt.

Maar het wordt natuurlijk allemaal nog kwalijker als blijkt dat de gegevens op deze site op drijfzand zijn gebaseerd. De gegevens die voor de site Bestwelsnel.nl worden gebruikt komen van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Sinds september 2013 is in lijn met Europese Richtlijnen deze NDW-data ook beschikbaar als ‘open data’. De NDW- data is ongefilterde informatie die vrijwel direct afkomstig is uit de meetsystemen, zoals de meetlussen in het wegdek. Zo wordt gebruik gemaakt van de detectielussen die ook voor het verkeerssignaleringssysteem worden gebruikt. In dit systeem worden foutcodes opgeslagen, o.m. codes die een onbetrouwbaarheid aangeven vanwege onvoldoende meetdata. Deze foutcodes o.a. genummerd 252, 253, 254, 259 verschijnen als 'snelheden' op de site van Bestwelsnel.nl. Als u hier regelmatig op kijkt herkent u ze vast. Maar ze duiden geen snelheid aan maar codes die staan voor:  'geen verkeer', 'rijstrook afgekruist', 'inwinfout' et cetera. Daarnaast gebruikt de site situaties waarin er slechts één meting is geweest. Vanuit het perspectief van de site ('ontdek de hardrijder') is dat begrijpelijk, maar de consequentie is wel  dat je dan ook meetfouten ook één op één overneemt. De monitoringsystemen zijn bedoeld om iets te zeggen over het gemiddelde gedrag van automobilisten. Meetfouten vallen dan (grotendeels) weg. Door nu specifieke situaties te nemen waarin maar één meting is geweest (of waarin het systeem zegt dat er maar één meting is geweest), valt die nuance helemaal weg, ook al gebruik je nog een meting van 5 km verderop. Tenslotte is relevant dat in de verschillende gebruikte meetsystemen van lus- radar en infrarooddetectoren fouten zitten. Er zijn locaties waar structureel snelheden gemeten worden tussen de 350 km/h en de 1200 km/h. Het is evident dat dit niet juist is. De afwijking is bovendien afhankelijk van het verkeersaanbod en de status van de rijstrook. Bij lage intensiteiten nemen de afwijkingen toe, vandaar dat het systeem betrouwbaar lijkt te zijn.

Maar een oplettende bezoeker van Bestwelsnel.nl heeft natuurlijk ook al lang gezien dat er in de spits dan wel minder overtreders zijn, maar dat er ‘snelheden’ worden gehaald die onbestaanbaar zijn. Wat te denken van 243km/h op maandagochtend rond half negen op de A6 of rond hetzelfde tijdstip 227 km/h op de immer drukke A 15. Zo is het ook niet echt geloofwaardig dat in 10 dagen tijd 240.000 weggebruikers op verschillende locaties  gemiddelde snelheden weten te realiseren boven de 180 km/u.

De NDW stelt dat het de verantwoordelijkheid van de ontvanger is om correct met de data om te gaan. Dat gebeurt hier niet. Het is duidelijk dat interpretatie van de gegevens professionele beoordeling vergt. Dynamisch Verkeersmanagement is geen hobby maar een specialisme.

Zonder tussenkomst van verkeerskundige filtering ontstaat nonsens.

Leidt dit dan tot verspilling in de handhavingssector?

Nee, de politie zal zeker niet aan de hand van deze ruwe data gericht gaan controleren. Die zal zich niet fixeren op deze 'spook-meldingen', maar slechts verstandig gebruik maken van de data die beschikbaar is, na verkeerskundige filtering door Rijkswaterstaat. 

Blijft dus over het bij de argeloze burger opgewekte idee dat het hard rijden op de Nederlandse autosnelwegen makkelijk kan,  zonder dat er al te veel slachtoffers vallen en dat is zeer kwalijk.  

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren