Home

Bom onder het beboeten van snelheidsovertreders

Gaat geflitste caravan vrijuit?

Volgens een groot landelijk ochtendblad is er voor de Politie en het Openbaar Ministerie (OM) een groot probleem ontstaan nu de Kantonrechter in Haarlem heeft beslist dat snelheidsboetes ongeldig zijn als alleen het kenteken van een aanhanger geflitst is.

Met deze uitspraak, is er volgens deskundigen, een bom gelegd onder het beboeten van snelheidsovertreders en wordt er dus een stortvloed aan bezwaarschriften verwacht, aldus de Telegraaf.  

In de krant stond dat een automobilist die een snelheidsovertreding pleegde een boete kreeg opgelegd via het kenteken van zijn aanhangwagen.De man stelde dat de boete naar de verkeerde persoon was gestuurd. Zijn auto reed niet meer, die stond toen met een doorgezakte achtervering bij de sloop. Op de foto was alleen een aanhanger met (zijn) kenteken te zien. De auto die de aanhanger trok en de nummerplaat van die auto waren onzichtbaar en hij had op de dag van de overtreding zeker niet gereden met de auto die hetzelfde nummerbord had als de aanhangwagen. De rechter oordeelde dat niet zeker was dat de beboete man ook degene was die te snel reed.

De schrijver van dit artikel beweerde dat de rechter daarmee stelt dat je met aanhangers geen snelheidsovertredingen kan begaan. Temeer omdat witte nummerborden onbeperkt verkrijgbaar zijn. Boetes kunnen alleen worden opgelegd aan kentekenhouders van het trekkende voertuig. Boven het artikel staat een foto van een auto met caravan waarvan alleen het kenteken van de caravan te zien is en niet die van het trekkende voertuig en tot twee keer toe wordt in het artikel de kop gebruikt “Geflitste caravan gaat vrijuit”.

De uitspraak wekt echter de indruk dat het gaat om een betrekkelijk kleine aanhangwagen. Dat kan ook haast niet anders omdat er sprake is van een witte kentekenplaat. Witte kentekenplaten mogen alleen gebruikt worden voor fietsendragers en aanhangwagens met toegestane maximum massa van 750 kg. Aanhangwagens,  waaronder caravans met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg hebben een eigen kentekenbewijs en ook een andere gele kentekenplaat dan het trekkende voertuig. Dus de kop geflitste caravan gaat vrij uit klopt sowieso niet omdat bijna alle caravans een eigen kenteken en kentekenplaat hebben.

Maar ligt er dan wel een bom onder het beboeten voor snelheidsovertredingen via het kenteken van de kleine aanhangwagen? Met andere woorden is het juridisch juist dat via het kenteken van de kleine aanhangwagen de eigenaar en of houder van dat kenteken een boete krijgt? Om die vraag te beantwoorden is het nuttig om eerst eens naar de wet te kijken waar deze zogenaamde ‘kleine verkeersovertredingen’ onder vallen. Dat is de wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften

In artikel 5a van deze wet staat kort gezegd:

Indien het kenteken van het motorrijtuig niet is vastgesteld, wordt de bekeuring  opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van de aanhangwagen ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Uiteraard met inachtneming van het bepaalde in artikel 8  van deze wet.

In dit artikel 8 staat o.a. dat de officier van justitie ( en dus ook de rechter) de beschikking kan vernietigen in het geval degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen of dat hij ter zitting een vrijwaringsbewijs toont waaruit blijkt dat hij ten tijde van de gedraging geen eigenaar of houder meer was van het betrokken motorrijtuig of van de betrokken aanhangwagen.

De kentekenhouder moet dus de officier van justitie of de rechter kunnen overtuigen dat het kenteken dat op de aanhangwagen was aangebracht tegen zijn wil is gebruikt. In dit geval stond het kenteken nog wel op zijn naam, anders was het CJIB nooit bij deze man uit gekomen. Hij had zijn auto kennelijk wel op de sloop neer gezet, maar geen vrijwaringsbewijs gevraagd en gekregen.  

Als ik de uitspraak goed begrijp heeft hij de rechter kunnen overtuigen dat hij niet zelf de gebruiker van deze aanhangwagen was, hetgeen geenszins ondenkbaar is want je kan er een ander trekkend voertuig voor plaatsen. En waarschijnlijk heeft hij de rechter ook kunnen overtuigen dat deze kentekenplaten tegen zijn wil zijn gebruikt.

Ja en of het nu witte of gele platen zijn, dagelijks proberen kentekenhouders de officier van justitie of de rechter ervan te overtuigen dat er waarschijnlijk valse platen van het kenteken dat op hun naam staat in omloop zijn omdat zij nooit op de plaats waar geflitst is hebben gereden. Uit ervaring kan ik zeggen dat in bijna 100 % van de gevallen deze verweren worden gepasseerd en er dus gewoon betaald moet worden omdat er niet aannemelijk is gemaakt dat dit ook het geval is.

Er is nu een rechter geweest die wel meegegaan is in het verweer van de betrokken kentekenhouder, maar ik zou het zien als een uitzondering.

Degene die spreekt over een bom onder de handhaving via het kenteken,  was waarschijnlijk al met z’n gedachte bij het vuurwerkbestellijstje voor  de jaarwisseling 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren