Home

De dronken fietser en zijn rijbewijs II

Is Artikel 130 WVW dan wel van toepassing?

Naar aanleiding van mijn column over de dronken fietser, waarvan ik beweerde dat het rijbewijs niet kan worden ingevorderd, kwamen er nog al wat reacties los. Ik werd o.a. gewezen op het bekende artikel 130 van de Wegenverkeerswet waarin staat dat de politie de mogelijkheid heeft om een mededeling te doen aan het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) als het vermoeden bestaat dat een houder van een rijbewijs niet langer beschikt  over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van één of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven. Die mededeling kan zo volgt uit dit artikel ook door een opsporingsambtenaar worden gedaan als hij  een dronken fietser oppakt die in het bezit is van een rijbewijs. Je zou je dat kunnen indenken als het om een persoon gaat is waarvan bekend is dat hij regelmatig te diep in het glaasje kijkt.  Je kan dan immers de redenering aan hangen dat er een zeker risico is dat, als hij vandaag dronken op de fiets zit, hij morgen als rijbewijshouder met een slok op in de auto kan zitten.
Maar ik had het in mijn column over het strafrechtelijk invorderen ( 164 WVW) van het rijbewijs en niet over het ongeldig verklaren door het CBR nadat er een onderzoek naar de rijgeschiktheid en rijvaardigheid is gedaan. En dat, voor het gemak maar even genoemde 'bestuurlijke' invorderen op grond van 130 WVW, kan bij een fietser ook niet. Dit komt omdat artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid welke regeling gebaseerd is op artikel 130 van de Wegenverkeerswet, alleen spreekt van de vordering tot overgifte bij een bestuurder van een motorrijtuig. Dus bij een dronken fietser kan het rijbewijs ook volgens dit artikel niet worden ingevorderd. Maar er kan dus wel een mededeling 130 WVW gedaan worden en er kan een onderzoek volgen dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dan is de vraag natuurlijk doet de politie wel eens een mededeling  artikel 130 WVW bij het CBR als ze een dronken fietser treft. Die vraag heb ik neergelegd bij de afdeling Vorderingen van het CBR en ik kreeg al vrij snel het antwoord dat dit zelden of nooit voor komt.
Praktijk is dus dat vorderingen 130 WVW uitsluitend worden gedaan bij bestuurders van een motorrijtuig. En dat is best wel logisch want artikel 2 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid zegt dat een vermoeden dat iemand niet beschikt over de rijvaardigheid of rijgeschiktheid alleen gebaseerd kan worden op de feiten in de bijlage van die regeling genoemd. En  als er dan bij die feiten spraken is van drogerende stoffen en/of alcohol moet hij/zij bij één van die feiten bestuurder van een motorrijtuig zijn geweest. Conclusie is dus dat je je rijbewijs niet kwijt kan raken als je wel eens dronken op de fiets hebt gezeten maar nog nooit met alcohol op in een motorrijtuig hebt gereden.
Blijft overeind dat het onverstandig is om dronken op de fiets te gaan zitten. Op de eerste plaats omdat je op een fiets behoorlijk kwetsbaar bent en op de tweede plaats is het erg vervelend voor de automobilist waar je tegen aan rijdt. Die zal later moeten  bewijzen dat hij geen schuld had aan het ongeval. En dat is erg lastig als de dronken fietser ter plaatse of later in het ziekenhuis het leven laat. Er mag namelijk o.g.v.de Wegenverkeerswet geen alcoholonderzoek worden gedaan bij een weggebruiker die overleden is.

 

 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Aantal bekeuringen in de eerste 4 mnd van 2022 zijn er ruim 200.000 meer dan in die periode in 2021. Het aantal staandehoudingen is gezakt naar 6% terwijl dit in het 1e tertiaal…

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren