Home

Een weeksalaris minder!

De pijnlijke financiële gevolgen van een niet goed ingericht 30km gebied

Was hij nou de verkeershufter waar de politiek de mond vol van heeft? Hoe het kwam wist hij niet, maar waarschijnlijk had hij een bord met max 30 km/h gemist. Aan de straat zelf was in ieder geval niet te zien dat die deel uit maakte van een  30 km gebied. Integendeel, deze weg nodigde juist uit om de voor een bebouwde kom normale snelheid te rijden. De agent die hem staande hield vertelde hem dat hij met de lasergun had geconstateerd dat hij daar met z'n bestelauto met een maximaal toegestane gewicht van 5000 kg ( kleine vrachtauto dus) met een snelheid  55 km/h had gereden. Dat was na aftrek van de correctie 22 km te hard. Normaal gesproken zou hij niet eens een bekeuring  krijgen want de politie bekeurt in een 50km gebied na aftrek van een marge van 3 km pas bij 54. Maar dat was op deze 30 km weg dus anders. En laat nu net per 1 januari de Minister met toestemming van de 2e kamer de bekeuringen in 30 km gebieden drastisch hebben verhoogd. Daarom ging deze 'grove snelheidsoverschrijding hem, als bestuurder van deze vrachtauto bijna een weeksalaris kosten, om precies te zijn € 388 voor 22 km te hard. Terecht? Ik denk het niet. We hebben hier niet te maken met een verkeershufter, hooguit een onoplettende bestuurder die een steuntje in de rug had behoren te krijgen van de wegbeheerder. Want die wegbeheerder, in dit geval de gemeente, had deze weg zodanig moeten inrichten dat de voor die weg gewenste snelheid automatisch wordt gereden. Als je een 30km gebied binnen rijdt moet je het gevoel hebben dat je een woon - of winkelgebied binnen komt waar een duidelijk andere snelheid gewenst is. Ik vind dan ook dat de politie in die gebieden waar een gemeente het bord 50 uit de grond getrokken heeft en er vervolgens een bord 30 in heeft geplant zonder iets aan de weginrichting te doen, niet moet controleren. Gewoon eerst de eis stellen dat de inrichting op orde wordt gebracht. Ja maar als er dan doden en gewonden vallen om dat er te hard gereden wordt? Een reden temeer voor de wegbeheerder om met spoed de weg op de schop te nemen en het nodige wegmeubilair te plaatsen. Als de weg eenmaal goed  is ingericht mag de politie er wat mij betreft van harte controleren en de wegpiraten er tussen uit halen. Vraag blijft dan nog of er zulke draconische boetes moeten worden opgelegd. Ik denk van niet. De ervaring leert dat de pakkans veel belangrijker is. En handhaving heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren en niet de staatskas te spekken. Bestuurders die moedwillig in een goed ingericht woonwijk blijven scheuren moeten kunnen rekenen op een hoge pakkans en op een royale kans dat na herhaling, het rijbewijs ongeldig wordt verklaard en een wandelkaart krijgen uitgereikt. Het is tenslotte druk genoeg op de weg en echte verkeershufters horen daar niet thuis.  

Als u meer columns van Koos Spee wil lezen kan u het boekje  'APK voor de Automobilist' van mij bestellen. Deze bundel met columns is voor zover ik weet niet meer in de winkel/boekhandel te verkrijgen.  

Het boekje kan via de pagina contact op deze site of via info@verkeerdebaas.nl besteld worden. De prijs is inclusief verzendkosten  € 8,95 met -indien gewenst- een originele handtekening.  

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren