Home

Fietsstrook en fietssuggestiestrook

Mag je langs de weg parkeren als er ongeveer een meter van de kant een witte stippellijn loopt ?

Deze vraag werd mij onlangs gesteld. Uit het gesprek dat daar op volgde bleek mij dat het verschil tussen de fietsstrook en een fietssuggestiestrook niet voor iedereen even duidelijk is en dat een  fietssuggestiestrook vaak ten onrechte voor een fietsstrook wordt aangezien.
In het RVV 1990 wordt een fietsstrook als volgt omschreven:
Door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht. Er wordt geen uitspraak gedaan over de kleur van de strook.
Bij een fietssuggestiestrook is er ook vaak sprake van een met behulp van een onderbroken streep gemarkeerd gedeelte van de rijbaan maar de afbeelding van een fiets wordt dan achterwege gelaten om de normale situatie van de weg te behouden. Toch wordt er een beeld opgeroepen alsof de rijbaan smaller is terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. De bedoeling hiervan is om bij de bestuurders een actie tot langzamer rijden te bewerkstelligen.
Op een fietsstrook mag je volgens artikel 23 van het RVV je voertuig niet laten stilstaan en ook niet op de rijbaan langs de fietsstrook.
Deze regel is dus niet van van toepassing op fietssuggestiestroken. Je mag in deze situatie dus gewoon uiterst rechts of uiterst links parkeren.
Overigens blijft artikel 5 van de Wegenverkeerswet altijd van toepassing als je parkeert op een plaats waar dat gevaar kan opleveren, ook al staat er geen bord.  Voor de liefhebber nog even de tekst van artikel 5 van de Wegenverkeerswet:  " Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd " .

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren