Home

Honderd op de autosnelweg, zin of onzin

Afgelopen donderdag was ik uitgenodigd om in het programma Jinek mijn mening te ventileren over de invoering van de 100 km/h op autosnelwegen.

De middag voor de uitzending werd ik afgebeld, de hele uitzending zou gewijd worden aan de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. 

Waarschijnlijk zullen de borden met 100km/h langer op de snelweg te zien zijn dan het Corona-virus duurt, dus dan maar de informatie die ik graag kwijt wil over deze maatregel via een column op mijn website. 

De eerste vraag die gesteld moet worden is of deze maatregel goed doordacht is? 

Het is een goed gebruik om bij het nemen van een verkeersmaatregel na te gaan of er draagvlak is in de samenleving en of er een redelijk kans is dat een groot gedeelte van de bestuurders deze maatregel vrijwillig zal naleven. Als de kans op naleving erg klein is, rijst de vraag of je de maatregel moet doorzetten of dat je ervan af ziet. 

Wil je toch doorzetten dan heb je een probleem want je moet dan via communicatie en handhaving proberen het overgrote deel van de bestuurders aan de goede kant van de streep te krijgen. 

Maar als er geen mensen en middelen zijn om extra te handhaven dan kan je naleving niet afdwingen en is het gevolg dat de maatregel slecht wordt nageleefd en dat je de doelstelling niet haalt.  

Als je goed luistert naar de weggebruikers dan zijn er nogal wat die niet van plan zijn om zich aan die 100km/h te houden. Dan moet je dat dus afdwingen. Maar de politie laat weten dat er  geen extra mensen en middelen zijn en daar is vanuit het bestuur ook niet in voorzien. 

Ware het dan niet beter geweest om te bezien of je met een andere verkeersmaatregel wellicht het doel kan bereiken. 

Veel bestuurders hebben de pest aan het oerwoud van verkeersborden dat langs de snelweg staat. Veel van die borden met daarop de maximumsnelheid hebben dan ook nog eens een onderbord met daarop een beperking of een verruiming van die maximumsnelheid. 

Vorig jaar schreef ik in mijn boek ‘Een flitsende carrière’ met redenen omkleed waarom ik met name vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, nooit een voorstander geweest ben van de wegvakken met 130km/h. Ik ga daar nu niet verder op in maar haal wel de passage aan waar in ik schrijf dat het een verademing zou zijn als we al die verschillende borden en onderborden nu eens van het hoofdwegennet afhalen en landelijk één uniforme snelheid van 120km/h op de autosnelwegen invoeren die dag en nacht geldt.  

En op die wegvakken waar tijdelijk een lagere snelheid gewenst is, deze via de matrixborden boven de weg aan te geven.  

Ik vermoed dat zo’n maatregel veel meer draagvlak oplevert bij de meeste weggebruikers en ook beter zal worden nageleefd. En omdat die snelheid dag en nacht van kracht zou zijn en beter zal worden nageleefd, is de kans groot dat je per saldo meer stikstofuitstoot beperkt dan met de onzinnige maatregel om overdag de snelheid te beperken tot 100km/h en ’s-avonds na 19.00 uur en ’s-nachts op veel plaatsen weer een maximum snelheid van 130km/h toe te staan.

Mocht nu over een jaar of twee jaar blijken dat we met 120km/h niet het gewenste resultaat halen, dan kunnen we altijd nog naar een snelheid van 110km/h en misschien zelfs op termijn naar 100km/h.  Dat hebben we dus zelf in de hand. Als we ons goed aan de snelheid houden is dat misschien helemaal niet nodig omdat de snelheid overdag al op veel plaatsen en dan met name tijdens de spits al onder de 100km/h ligt. 

Voordeel van deze uniforme maatregel is dat daar geen borden voor nodig zijn,  ook niet als je besluit om naar verloop van tijd de snelheid naar beneden bij te stellen. Eén landelijk verkeersbesluit is voldoende! 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren