Home

‘Kijk naar je eigen’

Fietsers worden te vaak slachtoffer van eenzijdige ongevallen.

In haar Blog op de site van Verkeerskunde (http://bit.ly/xk77K8) schrijft de journalist Karin de Boer kort gezegd dat er veel eenzijdige  fietsongevallen zijn die veelal toe te schrijven zijn aan infrastructurele gebreken.
Zij pleit er voor dat de locale overheden haast maken met het aanpassen van de infrastructuur en zo de veiligheid voor de fietser vergroten.

SWOV-directeur Fred Wegman zegt in zijn reactie hierop dat de infrastructuur moet worden aangepast, hoe intensiever hoe beter, maar zegt ook dat je in een tijd van bezuinigingen daar geen hooggespannen verwachtingen van moet hebben. Hij vindt dat we fietsers op hun gedrag moeten aanspreken onder het mom "Kijk naar je eigen"

Ja, zoals altijd is ook hier de gewenste situatie 1+1 = 3. Toevallig was ik deze dagen het proefschrift van Ragnhild Davidse 'Assisting  the older Driver' aan het herlezen. Eén van haar stellingen bij het verdedigen van haar proefschrift was dat een vereenvoudiging van kruispunten leidt tot een snellere reactietijd voor zowel oudere als jongere automobilisten en dat infrastructurele aanpassingen ten gunste van ouderen ook gunstig zijn voor andere automobilisten. Naar mijn smaak mag je hier ook gerust fietsers voor in de plaats noemen. Ouderen, zo leert de praktijk, fietsen veel en blijven dat ook zo lang mogelijk doen. Het is bekend dat een zeer hoog percentage van de ongevallen kan worden gerekend onder de categorie: 'fout bestuurder'. Uit de literatuur blijkt ook dat heel veel van deze fouten kunnen worden voorkomen  als de infrastructuur beter is ingericht. Dus aanpassing van die infrastructuur is erg belangrijk.

Daarnaast moeten we de fietser natuurlijk ook op zijn gedrag aanspreken. Dat kan met voorlichting, het schrijven van mooie beleidsstukken of een reactie in Verkeerskunde onder de titel "Kijk naar je eigen". Maar juist de fietsers die de regels aan hun laars lappen krijg je niet naar rechts gericht door te roepen dat ze naar hun eigen moeten kijken. Die moeten op hun gedrag worden aangesproken. En dat aanspreken op straat van die fietsers raad ik de gemiddelde weggebruiker toch af. Dat zou ik maar aan de politie over laten. En omdat de fietser geen kenteken heeft moet die fietser dus in persoon op zijn gedrag worden aangesproken. Daar is overigens niets mis mee, maar dat kost wel veel tijd. 

En daar ligt mijn zorg. Is er voldoende capaciteit om 'foute' fietsers aan te spreken. De politie is aannemer van de hele wereld. Er gaat geen dag voorbij of onze Minister van Veiligheid en Justitie en Politie roept dat bepaalde strafbare gedragingen harder zullen worden aangepakt, dat het afgelopen is en dat de politie er een eind aan zal maken etc.etc. Dat is gespierde taal maar er komt netto geen agent bij. De ervaring leert dat je met hetzelfde aantal mensen niet zo maar meer taken kan gaan uitoefenen. Ik ben bang dat het toezicht op de misdragingen van fietsers bij alle taken die de politie nu en in de toekomst moet uitvoeren geen hoge prioriteit krijgt. En dan krijgt de fietser die zich misdraagt niet de aandacht die we graag zouden willen.

Dan moet vooral voor de goedwillende fietser toch maar alvast die infrastructuur wat meer prioriteit krijgen. Anders wordt 1 + 1 nooit 3

 

 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Aantal bekeuringen in de eerste 4 mnd van 2022 zijn er ruim 200.000 meer dan in die periode in 2021. Het aantal staandehoudingen is gezakt naar 6% terwijl dit in het 1e tertiaal…

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren