Home

Twee fietsen naast elkaar verbieden?

Het ontmoedigen of verbieden van het naast elkaar rijden op de te smalle fietspaden zou wel eens een stuk veiliger kunnen zijn!

Toen het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in 1966 werd ingevoerd stond er in artikel 27: “Fietsers mogen indien zij daardoor het andere verkeer niet hinderen, met twee naast elkaar rijden”. Dit was volgens de memorie van toelichting een uitbreiding van het oude artikel waarin het woord hinder niet voor kwam, maar naast ‘elkander’ rijden slechts verboden was indien er gevaar of belemmering voor het overige verkeer ontstond.
In het RVV van 1990 staat in artikel 3, eerste lid heel kort: “Fietsers mogen met z’n tweeën naast elkaar rijden”. Het veroorzaken van gevaar of hinder staat er in dit (nieuwe) artikel niet meer bij omdat de wetgever ervan uitging dat het strafbaar stellen van het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer in algemene zin al wordt genoemd in artikel 5 van de Wegenverkeerswet en dan hoeft het niet nog eens in elk artikel terug te komen.  
Maar de praktijk is dat de meeste fietsers het verband tussen artikel 3 RVV (Fietsers mogen met twee naast elkaar rijden) en artikel 5 van de Wegeverkeerswet (Gevaar en hinder veroorzaken) niet zien of willen zien. De gemiddelde fietser gaat ervan uit dat naast elkaar fietsen altijd mag en zien geen gevaar of hinder.
In de toelichting op artikel 27 van het oude RVV (1966) werd al het vraagstuk van de toenemende hoeveelheid fietsers genoemd. Met name, aldus de toelichting, ontstaat het probleem in de steden waar een onrustig verkeersbeeld heerst door naast elkaar rijdende fietsers die ingehaald worden door bromfietsers en auto’s. Geadviseerd werd toen al om zoveel mogelijk afzonderlijke fietspaden aan te leggen. Dat is, zo kunnen we ruim 50 jaar later constateren, nog steeds niet in voldoende mate gebeurd.  Volgens een recent onderzoek is er een groot tekort aan fietspaden en als ze al bestaan zijn ze vaak veel te smal.  80% van de fietsroutes die middelbare scholieren gebruiken is onder de maat.
Je mag dus gerust zeggen dat de fietsvoorzieningen niet meegegroeid zijn met het aantal fietsers en de verschillende soorten tweewielers.  In de hierboven al aangehaalde toelichting bij artikel 27 RVV (1966) staat ook nog dat men moeilijk fietsers kan verbieden om met twee naast elkaar te rijden, want op de spitsuren zou men dan geen doorstroming van fietsers krijgen.
Maar de situatie is na 1966 wel een beetje veranderd, we hebben inmiddels de e-bike en de high speed e-bike (speedpedelec). Daarnaast is het aantal racefietsers en mountainbikers fors toegenomen.
Doordat er behoorlijke verschillen in snelheid zijn tussen de diverse soorten fietsers is het aantal inhaalmanoeuvres fors toegenomen en dat geeft vaak op de te smalle fietspaden problemen als men met twee naast elkaar rijdt en zeker op die fietspaden waar er verkeer in beide richtingen is. 
Volgens mij zou het een stuk veiliger worden als zeker op de fietspaden met verkeer in beide richtingen (en misschien ook wel op sommige smalle wegen) het niet meer toegestaan is om met twee naast elkaar te rijden.
Maar dat is tegen het zere been want, zo lees ik ook op de site van de fietsersbond, het is zo gezellig om naast elkaar te fietsen. Scholieren vinden dat ook en die rijden vaak met drie of vier naast elkaar. Ik begrijp best dat je met elkaar wil praten maar dat kan ook op het schoolplein. Racefietsers rijden ook graag naast elkaar en voeren dan vaak luidruchtige gesprekken, je hoort ze al van verre aankomen, gezellig? Natuurlijk, maar je kan ook tijdens de stops gesprekken met elkaar voeren en je gedurende het rijden vooral concentreren op het verkeer en de sport waar je mee bezig bent.
Ouderen die een leuke fietsroute maken willen ook het liefst naast elkaar rijden om onderweg te kunnen praten. Ook wat voor te zeggen, maar als je vooral op te smalle fietspaden steeds weer achter elkaar moet gaan rijden op het moment dat er een tegenligger komt heb je naast mogelijk gevaarlijke manoeuvres weinig rust en komt er van praten ook niet veel.

Het is dus gezien de verkeersveiligheid, de doorstroming en het feit dat de fietsvoorzieningen niet zijn meegegroeid beslist het overwegen waard om de regel dat je met twee naast elkaar mag fietsen eens tegen het licht te houden en vooral op die plaatsen waar het met twee naast elkaar rijden gevaar op levert, af te schaffen.
Ja maar wie gaat dat dan handhaven, de politie zo hoor ik steeds, heeft wel wat anders te doen. 
Misschien is er wel bereidheid onder fietsers om via een goede voorlichtingscampagne vrijwillig af te zien van het naast elkaar rijden op de te smalle fietspaden?
Hoewel, en dat leert ons het Corona-tijdperk, adviezen minder snel worden opgevolgd dan afdwingbare regels.

Maar het is het proberen waard en als het niet lukt dan maar verbieden en handhaven!

Koos Spee

Augustus 2020

Lees alle recente blogs
KooSpee

In mijn boek ‘Een flitsende carrière’ bespreek ik schuld en opzet bij aanrijdingen. Als je met drank op met 200km/h komt aanblazen en je probeert tussen de rijstroken in te halen…

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren