Home

Uitgeflitst?

In Nederland lijkt de flitspaal niet meer effectief. De verkeersveiligheid bij onze zuiderburen is er wel mee gediend.

De stelling van Rijkswaterstaat dat uit onderzoek blijkt dat Flitspalen niet (meer) bijdragen aan de verkeersveiligheid wordt in ieder geval in Belgie tegen gesproken. Op Verkeersnet las ik het volgende artikel geplaatst:

"De plaatsing van flitspalen doet het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in Vlaanderen overduidelijk dalen. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van een evaluatie door de Task Force Handhaving. Dankzij de roodlicht- en de snelheidscamera's is het aantal ongevallen op die locaties de voorbije jaren met de helft gedaald, zo stelt de taskforce. De daling is nog sterker bij de ongevallen met doden en zwaargewonden.

Uit de resultaten blijkt dat door de plaatsing van onbemande roodlicht- en snelheidscamera's tussen 2002 en 2010 het aantal ongevallen globaal met de helft is gedaald (49 procent) op de uitgeruste locaties. In Vlaanderen is er sprake van een algehele daling van het aantal ongevallen met 11,5 procent.

Vooral de daling van het aantal zwaargewonden en doden is frappant, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Waar onbemande camera's staan daalt het aantal doden en zwaargewonden met maar liefst 77 procent. Gemiddeld is er in Vlaanderen een daling van 23 procent te zien. Het aantal lichtgewonden neemt met 51 procent af. De gemiddelde daling is hier 13 procent."

Waarom lukt dat in Nederland dan niet ? Ik denk dat de Nederlandse flitspaal zijn steentje heeft bijgedragen aan de verkeersveiligheid. Maar als een paal lang op dezelfde plaats blijft staan en de bekendheid van de aanwezigheid van de paal neemt mede door de 'legale navigatiesystemen' bij de passerende bestuurder toe, dan zal het effect minder worden.

Al jaren pleit ik ervoor de techniek zodanig aan  te passen dat er tussen twee flitspalen (ook) een soort trajectcontrole mogelijk is. Er is daar destijds een proef mee genomen op de Zeelandbrug en de effecten waren hetzelfde als bij een goed werkend Trajectcontrolesysteem. Ik verwacht en ik hoop dat deze techniek in de toekomst op grotere schaal zal worden toegepast. Niet om het aantal bekeuringen op te schroeven maar om dezelfde resultaten te generen als in Vlaanderen.

Lees alle recente blogs
KooSpee

Aantal bekeuringen in de eerste 4 mnd van 2022 zijn er ruim 200.000 meer dan in die periode in 2021. Het aantal staandehoudingen is gezakt naar 6% terwijl dit in het 1e tertiaal…

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren