Home

“Zo hard mogelijk”

Stel je bent Minister van Verkeer en je mag volgend jaar één regel invoeren, wijzigen of afschaffen. Welke zou jij kiezen?

Vlak voor de jaarwisseling plaatste ik op Twitter de volgend tweet: 'Stel je bent Minister van Verkeer en je mag volgend jaar één regel invoeren, wijzigen of afschaffen. Welke zou jij kiezen?'

De reacties waren niet alleen talrijk en ook zeer divers. Het waren er zelfs zoveel dat ik er binnen het bestek van deze column er slechts een aantal kan behandelen. Ik heb geprobeerd de onderwerpen die het meest leven onder mijn volgers aan de orde te stellen en ik zal ze zoveel mogelijk voorzien van mijn commentaar.

Snelheid

Veruit de meesten tweets hadden snelheid als onderwerp.  Ik zou eruit op kunnen maken dat ik een aantal volgers heb die er uitsluitend op uit zijn om zo hard mogelijk te rijden. 'Het afschaffen van de maximum snelheid op de autosnelwegen en het Duitse systeem invoeren', was in dat kader een veel geplaatste tweet. Maar een bijna even groot aantal vindt dat er te hard wordt gereden en vindt ook dat er sinds de invoering van de 130km/h een onduidelijk beeld is ontstaan over de vraag waar je met welke snelheid mag rijden. Het zal de lezer niet verbazen dat ik met het oog op de verkeerveiligheid en het milieu 130km/h al te hard vind voor onze Nederlandse wegen. Ik zou zelfs als ik het voor het zeggen had, en ik weet dat ik daar geen vrienden mee maak,  op het hoofdwegennet overal een snelheid van 110 km/h invoeren en bekeuren vanaf 115 km/h. Dan hou je rekening met een foutmarge en ben je ook niet al te kinderachtig. Als deze maatregel zou worden ingevoerd hoeft niemand zich meer af te vragen wat de maximum snelheid is. Overigens komen er in Duitsland en Frankrijk steeds meer borden met daarop een snelheidbeperking van 110 km/h.

Alcohol

Maar gelukkig gingen de reactie niet alleen over snelheid. Veel twitteraars vinden dat het onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaken, zwaar moet worden bestraft. Het mag niet zo zijn volgens één van de twitteraars dat de verdachte al thuis is voor dat het slachtoffer uit het ziekenhuis is of (bij een dodelijk slachtoffer)  voor dat deze wordt begraven. Opvallend dat niemand pleit voor een hogere limiet of een lagere straf bij dit soort delicten. Kennelijk is het gebruik van alcohol in het verkeer 'not done' . Zover zijn met het overschrijden van de maximum snelheid nog lang niet. En uiteraard vind ook ik dat het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer zwaar moet worden bestraft, in die zin dat naast een gevangenisstraf of geldboete er altijd een ontzegging van de rijbevoegdheid volgt.

Rotondes

Het gedrag bij rotondes werd ook vaak aangehaald. Sommige twitteraars vinden dat het verboden moet worden dat men de knipperlichten naar links aan laat staan zolang men niet af slaat. Anderen vinden dat juist weer een uitstekend idee. Ook het wel of niet voorrang hebben van fietsers wordt genoemd. Ik denk, en dat zijn een aantal twitteraars met mij eens,  dat fietsers die eenmaal op de rotonde rijden altijd voorrang moeten hebben en dan overal, niet in de ene gemeente wel en in de andere niet. Wat betreft het richting aangeven ben ik van mening dat het al een stuk duidelijker wordt als iedereen die de rotonde verlaat, zich aan de regels houdt en dus kort daarvoor richting aangeeft naar rechts..

Landbouwvoertuigen

Een aantal twitterraars ergert zich aan Landbouwvoertuigen en de zgn 45 km autootjes (brommobielen) die met een geringe snelheid op een 80 km/h weg rijden. Ik kan me daar iets bij voorstellen. En laat ik van mijn hart geen moordkuil maken door te zeggen dat ze wat mij betreft die brommobielen met ingang van morgen mogen afschaffen. Vroeger kon je zonder rijbewijs nog met een brommobiel rijden, maar nu je ook voor deze categorie een rijbewijs nodig hebt, zie ik niet in waarom deze voertuigen nog een bestaansrecht hebben. Voor landbouwvoertuigen vind ik het een ander verhaal. Een boer moet van zijn boerderij naar zijn land kunnen rijden en als er dan geen zogenaamde ventweg lans de provinciale weg ligt zal hij toch over de hoofdbaan moeten rijden. Ik ben het overigens helemaal eens met een twitteraar die opwierp dat de motorrijtuigenbelasting voor tractoren moet worden ingevoerd. Ik ben al jaren voorstander van het invoeren van het kenteken en het rijbewijs voor Landbouwvoertuigen. En als dat geregeld is kan ook de motorrijtuigenbelasting worden ingevoerd.

 

Telefoneren

Veel van mijn volgers ergeren zich aan fietsers die telefoneren en smssen tijdens het fietsen. Levensgevaarlijk wordt het genoemd. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. De eerste doden zijn al gevallen door dit gedrag en als het zo door gaat zal het aantal slachtoffers onder deze categorie weggebruikers alleen maar toenemen. Verbieden en handhaven is goed voor de verkeersveiligheid.

 

Handhaven

Over handhaven gesproken. Veel twitteraars vinden dat er stevig gehandhaafd moet worden. Meer blauw op straat en meer videoauto's. De bekeuringen mogen overigens wel omlaag. Dat vindt men in geen verhouding staan tot andere misdrijven. Ja, de roep om meer handhaving kan ik me goed voorstellen. Ik ben daar altijd een voorstander van geweest. En de boetes mogen van mij omlaag, de pakkans is veel belangrijker. Het is op zich vreemd dat nu per 1 januari '13 bijna iedereen minder gaat verdienen en dat de boetes die vorig jaar al met sprongen omhoog zijn gegaan, nu weer met 2% stijgen. Dat is voor de politieman op straat niet meer uit te leggen.

 

Overdag licht voeren.

Ja, een punt dat al vaak ter discussie is geweest en dat ook bij de twittteraars leeft.  Zoals bekend is het voeren van licht overdag slecht voor het milieu en goed voor de verkeersveiligheid. Niet iedereen wil dat geloven maar een auto met licht aan gebruikt meer brandstof dan een auto zonder licht. Maar met licht is die wel beter zichtbaar. Mijn mening is dat in dit geval de verkeerveiligheid boven het milieu gaat. Maar verplicht invoeren kan pas als de auto's vanaf fabriek standaard zo worden uitgevoerd,  dat met het starten van de motor het dimlicht automatisch aan gaat.

 

Brom-en Snorfieten

Tot slot nog iets over deze categorie wegebruikers. Zo te lezen zijn deze voertuigen niet erg populair onder mijn volgers. Sommigen willen deze voertuigen totaal afschaffen en anderen willen ze massaal laten oppakken door de politie en verbeurd laten verklaren door de rechter. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Brom-en Snorfietsberijders rijden vaak te hard en bewegen zich niet zelden roekeloos door het verkeer. We hebben binnen deze categorie vaak te maken met jonge bestuurders  die hun eigen rijvaardigheid overschatten en de risico's onderschatten. Mijn voorstel zou zijn om ook voor de snorfiets de helm in te voeren, dan sterft deze categorie vanzelf uit en verder opgevoerde brom- en snorfietsen onttrekken aan het verkeer (shredder) als ze voor de 2e keer gepakt worden.

 

 

 

 

Lees alle recente blogs
KooSpee

Misschien een idee om een afstudeerscriptie te maken waarin je laat zien hoe die regeling met voeten wordt getreden en hoe het beter zou kunnen! https://t.co/w0DQd4AIg7

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren