Home

Handhavingsadvies

Doelstelling behalen

Er is landelijk een tekort aan handhavingscapaciteit. De politie is aannemer van de hele wereld. Als gemeente of provincie heeft u de indruk altijd achter in de rij te staan als extra handhaving vraagt om uw doelstellingen, vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en het tegengaan van lawaai en stankoverlast in woonwijken, te realiseren.

Buitengewone Opsporingsambtenaren

Wilt u als gemeente of provincie zelf buitengewone  opsporingsambtenaren aanstellen die binnen de mogelijkheden van de wet gaan handhaven in het verkeer, dan kunnen wij u adviseren hoe het beperkte aantal mensen en middelen zo effectief mogelijk kan worden ingezet.

Het ruimen van verkeersborden

Veel gemeenten willen de overkill aan verkeersborden en de daarbij behorende onderborden graag aanpakken. Maar wat zijn de juridische consequenties. Kan de politie nog wel handhaven en kan de officier van justitie op de zitting er nog een veroordeling uitslepen bij de rechter of leidt het weghalen van borden niet alleen tot ongewenst gedrag maar ook tot niet gewilde vrijspraken? Wij willen u op dit terrein graag van advies dienen. Ook hier geen dikke rapporten maar een kort en krachtig advies.  

Second opinion

U kunt VerkeerDeBaas altijd inschakelen voor een second opinion.


KooSpee

Het Nederlands elftal had van mij best iets meer mogen schitteren op het WK, maar ik heb er meer van genoten dan die Valentijn Driesen vd Telegraaf. Wat een azijnpisser.

Wilt u Koos Spee als spreker of dagvoorzitter?


Beroepsverkeer

Veilig en soepel door het verkeer zonder schade, letsel of bekeuringen

Beleid

Geen mooie woorden of dikke rapporten, maar praktische oplossingen

Handhaving

Effectief inzetten van mensen en middelen om uw doelstellingen te realiseren